Nokta ^^

3abla

عبلة شخصيا
ﺛﻼﺙ ﺩﻳﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻮﻗﻴﻦ ﺟﺎﻟﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ.. . . . .
ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ .. ﺍﻷﻭﻝ ﻃﻠﻊ
ﻓﻮﻕ ﺑﻮﻃﻮ ﺩﻳﺎﻝ ﺍﻟﻀﻮ.. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺰﻝ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﻄﻮﻧﻮﺑﻴﻞ .. ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻧﺰﻝ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﺭ .. ﺷﺪﻭ ﺍﻟﻠﻮﻝ
ﺳﻮﻟﻮﻩ ﻓﻴﻨﺎﻫﻮﻣﺎ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ؟ ﻗﺎﻟﻬﻢ : ﺍﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺟﻴﺖ ﻧﺼﺎﻭﺏ ﺍﻟﻀﻮ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﻟﻬﻢ ﺍﻧﺎ ﺟﻴﺖ
ﻧﺼﺎﻭﺏ ﺍﻟﻄﻮﻧﻮﺑﻴﻞ .. ﺳﻮﻟﻮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺍﻟﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ
ﻓﻴﻦ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ؟ ﻗﺎﻟﻬﻢ ﺍﺷﻤﻦ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﺍﺻﻼ ﺍﻧﺎ ﻳﻼﻩ
ﺗﻮﻟﺪﺕ
 
Haut